Kundalini Joga naukowo: praktyka jogi a regulacja emocji.

Kundalini Joga - badania naukowe na SWPS Warszawa - elektroencefalografia.

 

Kundalini Joga – badania naukowe. W dniach od 11 maja do 4 lipca 2017 roku wspólnie z pracownikami SWPS przeprowadziliśmy pilotażowy projekt badawczy, którego celem było ustalenie wpływu regularnej praktyki jogi u osób początkujących na psychofizjologię i kontrolę emocji.
Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w godzinach 20:30 – 22:00. Pomimo późnej pory frekwencja uczestników zaskoczyła wszystkich.

Szczegóły projektu

Do projektu zgłosiło się ponad 40 osób, z których to losowo połowę przydzielono do grupy jogi. Grupą kontrolną w projekcie była grupa biegowa, do której trafiła reszta uczestników. Sami uczestnicy nie mieli wpływu na to do której grupy trafią.

Na potrzeby badań przyjęto, że nasz idealny obiekt badawczy to osoba w wieku 18 – 45 lat, mieszkająca w Warszawie i nie prowadząca regularnych treningów biegowych ani praktyki jogi.

Badania

Każdy z uczestników musiał przejść serię badań zarówno przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu projektu. Badania trwały ok 3,5 do 4 godzin na osobę. Całkiem sporo, biorąc pod uwagę ilość badanych. Na same badania składały się:

Pomiary antropometryczne –

Uczestnicy byli ważeni, zmierzyliśmy im obwód talii i pasa oraz sprawdziliśmy zawartość tkanki tłuszczowej w ciele.

Elektroencefalografia (EEG) –

Jest to metoda diagnostyczna, służąca do badania bioelektrycznej aktywności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Na głowę badanej osoby zakładany jest czepek z równomiernie rozmieszczonymi elektrodami. Dzięki temu możliwe jest zarejestrowanie sygnałów elektrycznych, wytwarzanych przez komunikujące się ze sobą neurony. Badacz jest również w stanie określić, z którego miejsca owe sygnały dochodzą. Osoba badana siada przed monitorem, na którym są wyświetlane różne bodźce – sygnały wizualne w postaci zdjęć, napisów czy symboli. To, w jaki sposób mózg reaguje na każdą informację, rejestrowane jest w postaci fal – sygnał oscyluje z różną częstotliwością i amplitudą, w zależności od tego, co badany ujrzy na ekranie.

Okulografia (Eyetracking) –

Jest to technika śledzenia ruchu gałek ocznych. Dzięki badaniom eyetrackingowym wiemy, w jaki sposób ludzie postrzegają i przetwarzają informacje. Potrafimy precyzyjnie określić, na jaki element badany zwraca uwagę, w jakiej kolejności skanuje wzrokiem składowe obrazu oraz jak długo zatrzymuje na nich wzrok. Nowoczesne eyetrackery umożliwiają określenie wektora patrzenia i położenia gałki ocznej co do ułamka sekundy. Niektóre mierzą położenie oka nawet 2000 razy w ciągu 1 sekundy!

Joga - badania naukowe - okulografia.

Eyetrackery wykorzystują promieniowanie podczerwone, które jest niewidoczne dla człowieka, nie przeszkadza więc w badaniu. Kamera rejestruje odbicie tych promieni od naszego oka. Urządzenie przesyła zarejestrowane obrazy do komputera, specjalne oprogramowanie je analizuje i następnie generuje wyniki.

 

Joga na SWPS

Moim zadaniem w projekcie było oczywiście  przeprowadzenie zajęć dla grupy jogi. Łączna ilość osób uczestniczących w zajęciach to 22 na liście i 18 regularnie uczestnicząca w zajęciach.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że tylko kilka osób spośród uczestników zajęć miała cokolwiek wspólnego z jogą, a żadna z nich nie praktykowała wcześniej Kundalini Jogi.

Uczestnicy, zajęcia, zaangażowanie

Wszystko było więc nowe i w zasadzie zaczynaliśmy od podstaw. Już po kilku zajęciach okazało się jednak, że grupa jest bardzo zdyscyplinowana i zaangażowana w praktykę, a ich frekwencja wzbudzała podziw osób odpowiedzialnych za projekt. Dzięki takiej postawie bardzo szybko przeszliśmy z podstawowych zestawów ćwiczeń do bardziej zaawansowanych praktyk jogicznych, wykorzystując wszystkie składniki typowego treningu Kundalini Jogi.

Moje obserwacje

Wszystko to zaowocowało ogromnymi postępami w zakresie możliwości fizycznych, wytrzymałości i wydolności oddechowej oraz umiejętności medytacji.
Już po kilku pierwszych zajęciach niektórzy z uczestników obserwowali duże zmiany przy okazji swoich codziennych czynności. Były to między innymi lepszy, spokojniejszy i bardziej wydajny sen, zwiększona koncentracja i łatwiejsze utrzymanie uwagi. Uczestnicy zajęć wspominali również o pogodniejszym nastawieniu i mniejszej podatności na stres. Z ich relacji wynikało, że mają zdecydowanie więcej energii, nie tylko po zajęciach, ale również na długo po nich.
Niektórzy wymieniali trudno definiowalne uczucie szczęścia, a inni niecierpliwość i oczekiwanie na kolejne zajęcia.

Wyniki

Są to oczywiście tylko relacje uczestników i moje osobiste obserwacje. Na wyniki przyjdzie nam jeszcze poczekać. Choć badania od dawna są za nami, to najwięcej czasu zajmuje ich analiza. Biorąc pod uwagę moją grupę, ich zaangażowanie i determinację, jestem tym bardziej ciekaw wyników. Efektami naszych badań zainteresowane są ośrodki w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Miejmy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przedstawić pełne sprawozdanie i publikację naukową.

Więcej informacji na stronie projektu.

 

 

Zespół badawczy:

Paweł HolasDr n med. Paweł Holas – adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psychoterapeuta i superwizor, nauczyciel uważności, psychiatra. Zainteresowanie naukowe obejmują uważność i czynniki warunkujące zdrowie psycho-fizyczne, poznawczą eksperymentalną psychopatologię i neuronaukę, medycynę psychosomatyczną. Kierownik studiów podyplomowych „Uważność i Współczucie. Fundamenty, badania i psychoterapia” na Uniwersytecie SWPS.

 

Izabela KrejtzDr hab. Izabela Krejtz – profesor nadzwyczajny w Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych, jest współzałożycielką Ośrodka Badań Okulograficznych działającego przy Uniwersytecie SWPS. Prowadzi wykłady oraz warsztaty poświęcone zastosowaniom okulografii w badaniach psychologicznych. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na poszukiwaniu czynników warunkujących dobrostan psychiczny jednostki.  Prowadzi badania m.in. nad efektywnością pro-pozytywnych treningów w depresji oraz badania percepcji emocji przez osoby niesłyszące.

 

Olga Kaminskamgr Olga Kamińska – doktorantka na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS. Zainteresowana głównie neuronauką społeczną – łączącą wiedzę o funkcjonowaniu mózgu ze zjawiskami społecznymi. W swej aktywności akademickiej skupia się zarówno na  pracy badawczej jak i popularyzacji najnowszej wiedzy naukowej, szukając jednocześnie jej praktycznych zastosowań.

 

Ewa PłońskaEwa Płońska – w trakcie studiów na wydziale psychologii Uniwersytetu SWPS. Absolwentka wydziału Orientalistyki oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowana psychologią pozytywną. Zawodowo związana z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 

Jystyna KasprzycaJustyna Kasprzyca – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, specjalność Praca Socjalna. W 2003 obroniła pracę magisterską z zakresu marketingu politycznego. Obecnie studentka drugiego roku Psychologii na SWPS Warszawa.

 

 

Agnieszka OzimekAgnieszka Ozimek – studentka pierwszego roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, stażystka w Lab for the Study of Daily Experience. Zainteresowana interakcją mózg-komputer oraz praktycznym wykorzystaniem neuronauki jako dziedziny wiedzy pozwalającej wyjaśniać ludzkie zachowanie przez pryzmat aktywności mózgu.

 

 

Marta HermaniukMarta Hermaniuk

Jest absolwentką Instytutu Anglistyki na UW ze specjalizacją w literaturze amerykańskiej i lingwistyce. Praktykę jogi rozpoczęła 4 lata temu od hatha jogi, a po opanowaniu jogowych asan zwróciła się w stronę Ashtanga Jogi. Marta uprawnia Ashtangę w stylu Mysore, gdzie w trakcie zajęć każdy z uczniów praktykuje we własnym tempie, pod okiem i nadzorem doświadczonego nauczyciela. Podstawą pracy jest tzw. pierwsza seria zwana Yoga Chikitsa.  Obecnie studiuje psychologię w indywidualnej organizacji toku studiów na SWPS, przy czym najbardziej fascynuje ją neurokogniwistyka i UX/UD.

 

Monika RogalskaMonika Rogalska – neurotyczny introwertyk otwarty na doświadczenia. Ukończyła Lotnictwo w Akademii Obrony Narodowej, obecnie studentka pierwszego roku Psychologii w SWPS Warszawa. W przyszłości chciałaby poświęcić się psychoterapii.

 

 

Rafał DubowskiRafał Dubowski – student pierwszego roku psychologii na Uniwersytecie SWPS, stażysta w Lab for the Study of Daily Experience. Zainteresowany procesami poznawczymi oraz pracą mózgu w codziennym życiu.

 

 

Lubomir KramarLubomir Kramar  – jest certyfikowanym instruktorem lekkiej atletyki. Współpracuje z biegaczami amatorami, dla których prowadzi treningi grupowe i indywidualne. Podstawą każdego jego treningu jest zrównoważony rozwój całego ciała, prowadzony w oparciu o możliwości uczestników.

 

 

Marcin TopolskiMarcin Topolski – jest certyfikowanym nauczycielem Kundalini Jogi. Swoje nauki pobierał od wielu światowej klasy nauczycieli. Prowadzi zajęcia otwarte i indywidualne. Współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi firmami i instytucjami, prowadząc dla ich pracowników regularne praktyki. Obiektem jego szczególnych zainteresowań jest praktyczne wykorzystanie technologii Kundalini Jogi w procesach samodoskonalenia i rozwoju osobistego oraz zwiększania własnego potencjału.

 

Jest zawodnikiem oraz ambasadorem New Balance Team. Wspólnie z pracownikami SWPS Uniwersytetu Humistyczno Społecznego realizuje projekt badawczy Ogólnopolskie badanie motywacji biegaczy. Dzięki ogromnej pasji zajmuje się trenowaniem osób z biegowymi marzeniami, dopasowując plan treningowy do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego zawodnika.

 

 

 

kategoria wpsisów
  • Joga
  • Życie
  • polecane artykuły
    dołącz do nas

    NEWSLETTER