Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne:

 1. Administratorem danych osobowych jest marcintopolski.com
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu i nie zapisywać się do newsletteru należącego do marcintopolski.com
 3. Niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie https://marcintopolski.com/. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronie w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają zastosowanie do osób korzystających z formularza kontaktowego i osób zapisujących się do newslettera.

Dane Osobowe

 1. marcintopolski.com przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
 1. marcintopolski.com wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 2. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz jeżeli będzie taka konieczność ich całkowitego usunięcia.
 3. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 4. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, kontaktu poprzez formularze, subskrypcji newslettera, w ramach witryny marcintopolski.com wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

Przeglądanie zawartości witryny internetowej marcintopolski.com

 1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej marcintopolski.com nie połączone z korzystaniem z formularza kontaktowego lub zamówieniem newslettera nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Korzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.marcintopolski.com wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 2. Korzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://marcintopolski.com/pl/zajecia/biznes/ wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nazwy organizacji, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnego newsletteru

 1. Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego newsletteru wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. marcintopolski.com nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.marcintopolski.com. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: marcintopolski.com nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych klientów.